Ondernemer en werkgever: wat verandert er?

Wat verandert er voor ondernemers en bedrijven?

Meer ruimte voor fiscaal vriendelijk pensioensparen, minder MKB-winstvrijstelling en voortaan 2 belastingschijven in box 2. Een helder overzicht voor ondernemers en bedrijven van de belangrijkste wijzigingen.