parallax background


Wordt uw pensioen gekort?

Pensioenkortingen dreigen voor miljoenen Nederlanders.


Korten op pensioen

Pensioen korten? In Nederland? Wij hebben toch zo'n goed pensioenstelsel? Dat klopt. Ons pensioenstelsel is onlangs zelfs nog tot de beste in de wereld uitgeroepen (Global Pension Index van Mercer). Helaas komt een korting op heel veel pensioenen toch steeds dichterbij. De economische onzekerheid door de coronacrisis en de lage rente spelen hierbij een grote rol. Zelfs nu de regels door het pensioenakkoord zijn versoepeld kunnen kortingen bij sommige fondsen niet worden uitgesloten.
In deze blog houden wij de stand van zaken rondom pensioenkortingen nauwlettend in de gaten. Daarbij ontkomen we helaas niet aan lastige begrippen als dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad, maar die leggen we graag aan u uit.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien of er genoeg geld aanwezig is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart teruggelopen van 95% naar 85%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) is van belang voor kortingen en indexatie. Deze is gedaald naar 100%. Dit is precies het wettelijk vereiste.

Moet mijn pensioenfonds korten?

Heeft uw pensioenfonds na vijf achtereenvolgende jaren nog niet de minimale beleidsdekkingsgraad van 100% bereikt? Dan moet een zodanige korting van de pensioenen worden doorgevoerd dat de dekkingsgraad weer op het minimale niveau komt. Deze korting is onherroepelijk, maar mag wel worden gespreid over een periode van maximaal 10 jaren. Mocht de coronacrisis aanhouden en de dekkingsgraden op dit lage niveau blijven, dan hangen voor miljoenen Nederlanders kortingen boven het hoofd.

Actuele cijfers grote pensioenfondsen

De meeste pensioenfondsen informeren u via hun website over de actuele stand van zaken. Hieronder plaatsen wij linkjes naar enkele van de grootste pensioenfondsen.
bpfbouw (Het pensioenfonds voor de bouw) Pensioenfonds Metaal en Techniek Pensioenfonds Zorg en Welzijn ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs
Bron: AON, DNB