parallax background


Coronacrisis

Antwoord op veelgestelde vragen


Maatregelen

Landen die de noodtoestand uitroepen, aangepaste reisadviezen, gesloten winkels, geannuleerde evenementen, vliegbeperkingen en reisorganisaties die reizen schrappen. Maatregelen die hun weerga niet kennen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Veel klanten worden door deze maatregelen getroffen.
Juist in deze moeilijke tijden zijn wij als uw adviseur extra gemotiveerd om u van dienst te zijn. In deze blog zetten wij de belangrijkste informatie over de coronacrisis met betrekking tot uw financiën en verzekeringen op een rij en beantwoorden wij de meest gestelde vragen.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!


Algemene informatie over het coronavirus 

De Rijksoverheid heeft een website met actuele informatie over het coronavirus gelanceerd. Op deze website kunt u bijvoorbeeld terecht voor algemene informatie over het virus, reisadviezen, kinderopvang en getroffen maatregelen.


Bedrijven en ondernemers

Bedrijven en ondernemers worden hard geraakt door alle maatregelen die moeten worden getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet erkent dit en heeft een steunpakket gelanceerd. Ook banken zien de ernst van de situatie in. Zij geven MKB-bedrijven een half jaar uitstel van het aflossen van leningen. Kleine ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wel moeten de bedrijven hiervoor gezond zijn.Veelgestelde vragen

1Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik ziek word of mijn werkgever failliet gaat?

U wordt ziek

Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht uw loon door te betalen.

Faillissement werkgever

Uw werkgever kan in deze moeilijke tijden een beroep doen op allerlei ondersteunende maatregelen. In de periode dat het bedrijf van uw werkgever subsidie ontvangt moet uw loon worden doorbetaald en mag u niet ontslagen worden. Gaat de onderneming later toch failliet en wordt u geheel of gedeeltelijk werkloos dan heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering.
2Ik kan mijn hypotheek tijdelijk niet betalen. Wat nu?

Daling inkomen

Het kan zijn dat u als particulier of ondernemer opeens een sterke daling heeft van uw inkomen. Kunt u uw hypotheeklasten tijdelijk niet betalen? Schroom dan niet om hierover contact op te nemen met ons.

Betalingsuitstel

Wij treden dan namens u in overleg met de geldverstrekker om te kijken of er tijdelijk een betalingsuitstel voor de rente en aflossing mogelijk is. Diverse geldverstrekkers hebben al aangegeven dat zij hiertoe bereid zijn om zo hun klanten in deze moeilijke tijden te helpen.
3Kan mijn hypotheekverstrekker mijn hypotheek tussentijds aanpassen, zodat ik meer moet betalen?

Afspraken

Bij het afsluiten van uw hypotheek heeft u afspraken gemaakt over de hoogte van de rente die u over deze lening moet betalen, de wijze waarop de lening wordt terugbetaald en het moment waarop de lening volledig door u moet zijn afgelost.

hypotheekovereenkomst

Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst: de hypotheekovereenkomst. Zowel u als de geldverstrekker zijn hieraan gebonden. In deze financieel ingrijpende periode moet ook de geldverstrekker zich aan deze overeenkomst houden. U hoeft dus niet bang te zijn dat door de economische problemen die er op dit moment bestaan en die wellicht in de komende tijden ernstiger worden, de geldverstrekker opeens extra eisen aan u gaat stellen waardoor uw woonlasten stijgen en daardoor voor u misschien niet meer betaalbaar worden.
4Ik heb een hypotheek met NHG. Kan ik een beroep doen op de garantie als ik mijn hypotheek niet meer kan betalen?

Oplossingen

De NHG heeft bekend gemaakt dat zij mensen die door de coronacrisis in de financiële problemen komen wil helpen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met ons. Wij zoeken dan samen met uw hypotheekverstrekker en NHG naar een oplossing, zodat u als eigenaar in uw woning kan blijven wonen.

Meer informatie

Meer informatie over NHG en de coronacrisis vindt u op deze website.
5Mijn inkomen is nu lager en mijn hypotheek is nog niet rond. Wat nu?

Toekomstig inkomen nu minder zeker

Als u een hypotheek aanvraagt beoordeelt de geldverstrekker of uw financiële plaatje en de waarde van de woning past bij de hoogte van de aangevraagde hypotheeksom. Door de Coronacrisis is het inkomen van veel Nederlanders nu minder zeker dan daarvoor. Zo zien veel zelfstandig ondernemers hun omzet volledig buiten hun scheld kelderen en zijn grote bedrijven straks mogelijk genoodzaakt om personeel te ontslaan. Geldverstrekkers moeten hier rekening mee houden in hun beoordeling.

Kan ik de koop ongedaan maken als ik geen hypotheek kan krijgen?

Dat kan, maar dan is het wel van belang dat u een financieringsvoorbehoud heeft vastgelegd in de koopakte. Is die er niet en kunt u de koop niet door laten gaan, dan heeft de verkoper recht op een boete. Meestal 10% van de koopsom.
In onze blog: Financieringsvoorbehoud? Doen! staan we uitgebreid stil bij het belang van een financieringsvoorbehoud.
6Ik wil mijn woning verkopen wat nu?

Kan ik mijn woning nog steeds via een makelaar verkopen?

Zolang er geen volledige lock-down van kracht is kunt u uw woning via een makelaar verkopen. Uiteraard wel met een aangepaste werkwijze waarbij de regels van het RIVM in acht worden genomen. Uw makelaar kan u precies vertellen wat dat betekent.

Meer tijd

De verkoop van uw woning kan nu wel meer tijd in beslag nemen dan enige weken geleden. Potentiële kopers zijn misschien onzeker geworden over hun baan en hun inkomen. Mogelijk stellen zij hun koopplannen uit. Dat is overigens niet altijd het geval. Zo is recent gebleken dat vooral starters hun kansen schoon zien en juist nu proberen hun slag te slaan.

Overdracht van de woning

Zolang er geen volledige lock-down van kracht is zijn de meeste notariskantoren gewoon open. Notarissen hebben van de wetgever een ministerieplicht gekregen. Dit houdt in dat zij verplicht zijn diensten te verlenen. Wel werken veel (kandidaat-)notarissen thuis.

Aangepaste werkwijze notaris

Adviesgesprekken gaan vaak via de telefoon of via een beeldverbinding. Notarissen die op kantoor zijn, houden zich aan de regels van het RIVM in verband met het coronavirus. Klanten die ziek zijn, wordt gevraagd niet langs te komen. Voor meer informatie kunt u het beste overleggen met uw notaris of makelaar.
7Mijn werkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd. Heeft dit gevolgen voor mijn pensioen?

Werktijdverkorting

In de komende tijd zullen veel werkgevers overgaan tot werktijdverkorting. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed. Tot voor kort was dat nog 75 procent.

Pensioenopbouw

Indien de arbeidsovereenkomst zelf gewoon in stand blijft, mag de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaand aan de werktijdverkorting werd genoten. In dat geval leidt werktijdverkorting dus niet tot een lager pensioen.
8Mijn beleggingen zijn veel minder waard nu. Moet ik mij zorgen maken?

Dramatische daling

Indien u een deel van uw vermogen in aandelen heeft belegd, zult u zien dat in de afgelopen weken de waarde van uw vermogen dramatisch is gedaald. Het is zeer verontrustend om dat mee te maken. Maar ook weer niet uniek.

Herstel

Bij beleggingen komt het vaker voor dat er enorme dalingen zijn. Als u belegt met een doel dat wat verder in de tijd ligt, bijvoorbeeld voor uw pensioen, is de kans heel groot dat in de tussentijd de aandelenmarkten zich herstellen. Ook hier gaan wij graag met u in gesprek wanneer u zich grote zorgen maakt. Ons advies is in elk geval: doe niets in emotie. Laat u goed voorlichten voordat u wat doet.
Lees ook onze blog: Is beleggen interessant?